Ring til os på: 42 40 41 00

Rockwool produkter kan anvendes i svanemærkede huse

Kontakt os på tlf. 42 40 41 00

Miljøspørgsmål er komplekse og det kan tage lang tid at sætte sig ind i forskellige forhold, når man skal vælge varen. Det gælder også bygninger. Det nordiske svanemærke er en god vejleder og vejviser til et miljørigtigt valg.

Rockwool produkter kan anvendes i svanemærkede huse
Man kan også få svanemærkede enfamiliehuse, lejligheder og daginstitutioner. Det sikrer dels et godt indeklima, dels at man søger at mindske påvirkningen af det ydre miljø mest muligt.

Det er ikke muligt at få svanemærket isolering, men der er opstillet en række krav til isoleringsmateriale, som skal bruges i svanemærkede huse.Der er således opstillet en liste over stoffer, som isoleringsmaterialet ikke må indeholde. Det gælder bl.a. brommerede flammehæmmere og borforbindelser.

Rockwool produkter indeholder ingen af disse stoffer, og kan derfor anvendes i svanemærkede huse.Mere om borforbindelser
Borsyre og borsalte bruges i nogle isoleringsmaterialer som brandhæmmer og for at hindre angreb af råd og mug. I de senere år er der fra myndighedernes side kommet øget fokus på boraters skadelige virkninger. Det betyder, at borsyre er på EU's liste over farlige stoffer, og at borsyre og borater nu skal klassificeres som skadelige for forplantningsevnen og for barnet under graviditeten.
Læs mere om sagen fra Miljøstyrelsen her

Udfyld nedenstående formular og modtag et uforpligtende tilbud

Accepter cookiesGratis IsoleringstjekProfil

Tryk her for at læse mere


Læs mere

hulmursisolering

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Loftisolering

Tryk her for at læse mere


Læs mere